Dokumenty Szkoły

Statut Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi

 

Aneks do Programu Wychowawczo-Profilaktycznego na rok szkolny 2019/2020

Plan Pracy Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi w Inowrocławiu na rok szkolny 2019/2020

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Program Wychowawczo-Profilaktyczny 2017-2022

 

Spis regulaminów

 1. Regulamin zespołu nauczycieli uczących w jednym oddziale
 2. Regulamin zespołu przedmiotowego (nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, edukacji przedszkolnej, humanistów, nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych)
 3. Regulamin zespołu wychowawców
 4. Regulamin funkcjonowania Dziennika Elektronicznego
 5. Regulamin wycieczek szkolnych
 6. Regulamin zabawy szkolnej
 7. Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej
 8. Regulamin świetlicy szkolnej
 9. Regulamin biblioteki szkolnej
 10. Regulamin czytelni
 11. Regulamin wypożyczania uczniom podręczników oraz materiałów edukacyjnych
 12. Regulamin korzystania z ICIM
 13. Regulamin korzystania z telefonów komórkowych
 14. Regulamin korzystania z szafek dla klas 1-3
 15. Regulamin korzystania z szafek dla klas 4-8
 16. Regulamin korzystania z pracowni komputerowej
 17. Regulamin mobilnej pracowni komputerowej
 18. Regulamin korzystania z pracowni językowej
 19. Regulamin pracowni biologiczno-przyrodniczej
 20. Regulamin pracowni fizyczno-chemicznej
 21. Regulamin korzystania z boiska szkolnego
 22. Regulamin korzystania z sali gimnastycznej
 23. Regulamin korzystania z sali gimnastyki korekcyjnej - I i II
 24. Regulamin korzystania z sali zabaw
 25. Regulamin korzystania z placu zabaw
 1. Regulamin pełnienia dyżurów
 2. Regulamin przyznawania statuetki
 3. Regulamin Rady Pedagogicznej

Spis procedur

 1. Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 2. Procedura korzystania z monitoringu wizyjnego
 3. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziałów przedszkolnych
 4. Procedura postępowania z dzieckiem przewlekle chorym
 5. Procedura postępowania na wypadek wtargnięcia napastnika na teren szkoły
 6. Procedura postępowania podczas wyjazdu rodziców z dzieckiem za granicę/pozostawienie dziecka pod opieką innych osób
 7. Procedura współpracy szkoły z Policją i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
 8. Procedura postępowania w sytuacjach zagrożenia dzieci przestępczością i demoralizacją
 9. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy
 10. Procedura w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą narkotyk/dopalacz
 11. Procedura w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk/dopalacz
 12. Procedura w przypadku, gdy nauczyciel/pracownik szkoły podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń po wpływem alkoholu lub narkotyków/dopalaczy
 13. Procedura w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń jest sprawcą kradzieży
 14. Procedura w przypadku, gdy na terenie szkoły przebywa osoba dorosła znajdująca się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
 15. Procedura w przypadku, gdy uczeń stosuje wobec innych cyberprzemoc
 16. Procedura postępowania w przypadku otrzymania zgłoszenia o cyberprzemocy (zamieszczeniu obraźliwych komentarzy, ośmieszających zdjęć, wysyłaniu wulgarnych wiadomości, gróźb, podszywaniu się pod innych włamaniu się na cudze konto)
 17. Procedura w przypadku, gdy uczeń zachowuje się agresywnie (wyzwiska, szarpanie, uderzanie, niszczenie mienia)
 18. Procedura w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń jest sprawcą dewastacji mienia społecznego(szkolnego)
 19. Procedura w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada lub pali papierosy
 20. Procedura w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia w szkole (wagary, częsta absencja)
 21. Procedura w przypadku, gdy uczeń stał się ofiarą przemocy fizycznej (odniósł obrażenia)
 22. Procedura w przypadku, gdy uczeń jest sprawcą przemocy fizycznej
 23. Procedura w przypadku, gdy uczeń stał się ofiarą przemocy psychicznej
 24. Procedura w przypadku, gdy uczeń uległ wypadkowi

Uwaga!

Pod adresem http://www.sp9ino.com/dokument/dokumenty-szkoly-archiwum znajduje się archiwum dokumentacji.

Nawigacja

Archives

styczeń 2020
pon.wt.śr.czw.pt.sob.nie.
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112