Data

styczeń 31stLiczenie Góry Grosza

Trwa liczenie góry grosza. Niedługo wszystko zostanie rozliczone i okaże się, która klasa uzbierała największą ilość "groszaków". Poinformujemy o zebranej kwocie. Dziękujemy za włączenie się wszystkich do akcji.

Po zakończeniu liczenia "góry grosza" Nasza Szkoła uzbierała 756,81 gr. co daje około 50 kg groszaków.

I miejsce- klasa 7b- 164,96
II miejsce- 3-latki- Przedszkole- 120,50
III miejsce- klasa 8a- 103,58

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie

Samorząd Uczniowski i wolontariat

Zdjęcia: 
Liczenie Góry Grosza
Liczenie Góry Grosza
Liczenie Góry Grosza
Liczenie Góry GroszaWizyta w Fundacji Na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych „ Wiktoria” w Inowrocławiu

  Dnia 31stycznia 2019 r. uczniowie klasy IVb, Va, VIa i VIIa Szkoły Podstawowej nr 9 w Inowrocławiu z Oddziałami Przedszkolnymi odwiedzili pensjonariuszy Fundacji Na Rzecz Osób Starszych Niepełnosprawnych „ Wiktoria” w Inowrocławiu.

  Korzystając z faktu, że  niedawno obchodzono Dzień Babci i Dziadka dzieci zaprezentowały krótki program artystyczny, deklamując wiersze oraz składając życzenia i śpiewając piosenki, które wywołały u obserwatorów wielkie wzruszenie i radość. Pensjonariusze entuzjastycznie reagowali na występ, nagradzali uczniów brawami i przyłączali się do śpiewania. Pod koniec wizyty uczniowie odśpiewali „Sto Lat”,  wręczyli wszystkim podopiecznym własnoręcznie wykonane laurki  z życzeniami wszelkiej pomyślności.

Istotnym celem tej wizyty w Fundacji Na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych  „Wiktoria”  było uwrażliwienie uczniów na drugiego, często samotnego, chorego człowieka, zwrócenie uwagi na otaczający nas świat oraz na możliwość jego zmiany poprzez czynienie dobra na rzecz ludzi szczególnie go potrzebujących. Odwiedziny te były dla uczniów prawdziwą lekcją wychowawczą, która uczy szacunku i życzliwości dla drugiego człowieka. Wszyscy uczestnicy, zarówno dzieci jak i pensjonariusze, byli tak usatysfakcjonowani tą krótką, ale ważną wizytą, że mali wykonawcy wraz z opiekunami zostali zaproszeni do kolejnych odwiedzin.

Zdjęcia: 
Wizyta w Fundacji Na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych  „ Wiktoria” w Inowrocławiu
Wizyta w Fundacji Na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych  „ Wiktoria” w Inowrocławiu
Wizyta w Fundacji Na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych  „ Wiktoria” w Inowrocławiu
Wizyta w Fundacji Na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych  „ Wiktoria” w Inowrocławiu
Wizyta w Fundacji Na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych  „ Wiktoria” w Inowrocławiu
Wizyta w Fundacji Na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych  „ Wiktoria” w Inowrocławiu

styczeń 30thInspektor ochrony danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi z siedzibą w Inowrocławiu, przy ul. Chemicznej 9.

W Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi powołany został Inspektor ochrony danych osobowych p.Adam Mroczek, z którym można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej: iodo@amster.eu lub telefonicznie: tel. 601215898.Konkurs "Obrona Cywilna Wokół Nas"

REGULAMIN
szkolnego etapu konkursu plastycznego „Obrona Cywilna Wokół Nas"
 pod hasłem
Działania służb Ratowniczych w sytuacjach kryzysowych"

 

 

§ 1. Organizatorem szkolnego etapu konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi w Inowrocławiu.

§ 2. Konkurs przeprowadza komisja w składzie Jarosław Bosiacki, Iwona Katulska.

§ 3. 1. Celem konkursu jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, obrony cywilnej, rozumianej, jako szeroko pojęta ochrona ludności oraz podnoszenie świadomości występowania zagrożeń naturalnych i spowodowanych działalnością człowieka
w otaczającym nas środowisku wśród dzieci.

2.        Konkurs ma promować właściwe postawy wobec zagrożeń, uczyć prawidłowego zachowania i reagowania wobec różnorodnych niebezpieczeństw cywilizacyjnych i zdarzeń
o charakterze kryzysowym, ze szczególnym uwzględnieniem znajomości zasad funkcjonowania służb ratowniczych w sytuacjach kryzysowych.

3.           Uczestnictwo w konkursie rozwija wyobraźnię uczestników, pozwala zwrócić uwagę uczniów na przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa w domu, szkole i poza nią.

§ 4. Zakres tematyczny konkursu obejmuje zagadnienia:

1)     Metody działania służb ratowniczych w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze kryzysowym;

2)      Sposoby prawidłowego reagowania w przypadku wystąpienia niebezpieczeństw i zdarzeń o charakterze kryzysowym;

3)     Zagrożenia cywilizacyjne;

4)     Cele i zadania obrony cywilnej.

§ 5. 1. Konkurs jest adresowany do wszystkich uczniów

2.      Osoby uczestniczące w konkursie startują w grupach:

1)     grupa I - uczniowie klas 1-3;

2)      grupa II - uczniowie klas 4-8;

3.     Uczestnik może wykonać tylko jedną pracę plastyczną.

4.      Praca dostarczona na konkurs musi zostać wykonana samodzielnie przez uczestnika konkursu.

5.     Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.

§ 6. Za dopuszczalny rozmiar prac plastycznych przyjmuje się format A3. Prace wykonać można techniką: rysunek, grafika, malarstwo, kolaż, malowanie na tkaninie, komiks i techniki mieszane. Nie będą uwzględniane prace na szkle, kompozycje przestrzenne, rzeźby i prace z użyciem produktów spożywczych (kasze, makarony, ryż, itp.) oraz plasteliny.

§ 7. 1. Każda praca powinna zostać opisana według wzoru z zamieszczonymi danymi uczestnika na odwrotnej stronie pracy.

2.    Rodzic lub opiekun prawny w tabelce z danymi dołączonej do pracy plastycznej składa podpis wyrażający zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu.

3.     Prace plastyczne bez tabelki nalepionej na odwrocie pracy wypełnionej drukowanymi literami i podpisanej przez rodzica lub opiekuna prawnego nie będą dopuszczane do konkursu.

§ 8. Zadaniem Komisji Konkursowej jest ocena prac pod względem zgodności z tematem, poziomu artystycznego oraz jakości i estetyki wykonania.

 § 9. Prace należy zgłaszać do 8 marca 2019r.

§ 10. Komisja dokona oceny zgłoszonych prac do dnia 11 marca 2019 r. i zwycięskie prace prześle do II miejskiego etapu konkursu.

§ 11. Prace przekazane  na konkurs nie podlegają zwrotowi.

§ 12. Wybrane prace finałowe mogą być eksponowane w budynkach Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz zamieszczone na stronie internetowej www.bvdgoszcz.uw.gov.pl. Nagrodzone prace mogą być również wykorzystane do projektowania materiałów popularyzatorskich i promocyjnych opracowanych przez Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki. Nadesłane prace staja się własnością KPUW i stanowią element promocyjny Wojewody Kujawsko - Pomorskiego. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji prac przez dodatkowe honorarium.

 100-lecie Polskiego Czerwonego Krzyża

W związku z obchodami jubileuszu 100 lecia Polskiego Czerwonego Krzyża, Zarząd Rejonowy PCK w Inowrocławiu w dniu 22 lutego b.r. organizuje w Teatrze Miejskim uroczystość, na której zostanie otwarta wystawa historycznych pamiątek związanych z działalnością Stowarzyszenia. Wystawę można będzie oglądać do końca lutego 2019r.

Nawigacja

Archives

grudzień 2019
pon.wt.śr.czw.pt.sob.nie.
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345