grudzień 20thWesołych Świąt

 Niech z nut świątecznych zapachów

powstanie najpiękniejsza kolęda

i czarem swej melodii spełni marzenia  

         Zdrowych i radosnych

     Świat Bożego Narodzenia

                      oraz

     samych szczęśliwych zdarzeń

            w nadchodzącym roku

                           życzą

               dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej

                     oraz zespół FUKS

Zdjęcia: 
Wesołych Świąt
Wesołych Świąt

grudzień 19thUroczystość Bożonarodzeniowa

Do Naszej Szkoły przybyło dziś trzech Mikołajów. Jeden przyjechał samochodem, drugi w saniach zaprzężonych w siedem reniferów, a trzeci przyszedł pieszo. Ten ostatni był najbardziej oczekiwany, gdyż przyniósł dla wszystkich uczniów słodkie prezenty. Jednak aby na nie zasłużyć, trzeba było wykazać się przed tłumnie zgromadzoną w szkolnej auli publicznością różnymi umiejętnościami. Uzdolnieniami tanecznymi popisywał się szkolny zespół FUKS, dzieci ze świetlicy i przedszkolaki, talent wokalny zaprezentowały wszystkie klasy we wspólnym kolędowaniu. Umiejętności aktorskie objawili uczniowie klasy 6a i 5b występując we wzruszających jasełkach pt. ,,Nasze Betlejem”. Głównym przesłaniem tego przedstawienia była zachęta do zwolnienia tempa życia i zastanowienia się nad wartościami, jakie niesie ze sobą Boże Narodzenie. W salach lekcyjnych odbyły się klasowe wigilie, rozmawiano o świątecznych tradycjach, łamano się opłatkiem i w wyśmienitych nastrojach wszystkim składano życzenia. Przed nowym rokiem rozstaliśmy się w przekonaniu, że obdarowujemy się prezentami i dobrym słowem nie tylko w oczekiwaniu na nagrodę, ale z potrzeby serca.

Zdjęcia: 
Uroczystość Bożonarodzeniowa
Uroczystość Bożonarodzeniowa
Uroczystość Bożonarodzeniowa
Uroczystość Bożonarodzeniowa
Uroczystość Bożonarodzeniowa
Uroczystość Bożonarodzeniowa
Uroczystość Bożonarodzeniowa
Uroczystość Bożonarodzeniowa
Uroczystość Bożonarodzeniowa
Uroczystość Bożonarodzeniowa
Uroczystość Bożonarodzeniowa
Uroczystość Bożonarodzeniowa
Uroczystość Bożonarodzeniowa
Uroczystość Bożonarodzeniowa
Uroczystość Bożonarodzeniowa
Uroczystość Bożonarodzeniowa
Uroczystość Bożonarodzeniowa
Uroczystość Bożonarodzeniowa
Uroczystość Bożonarodzeniowa
Uroczystość Bożonarodzeniowa
Uroczystość Bożonarodzeniowa
Uroczystość Bożonarodzeniowa
Uroczystość Bożonarodzeniowa
Uroczystość Bożonarodzeniowa
Uroczystość Bożonarodzeniowa
Uroczystość Bożonarodzeniowa
Uroczystość Bożonarodzeniowa
Uroczystość Bożonarodzeniowa
Uroczystość Bożonarodzeniowa
Uroczystość Bożonarodzeniowa
Uroczystość Bożonarodzeniowa
Uroczystość Bożonarodzeniowa
Uroczystość Bożonarodzeniowa
Uroczystość Bożonarodzeniowa
Uroczystość Bożonarodzeniowa
Uroczystość Bożonarodzeniowa
Uroczystość Bożonarodzeniowa
Uroczystość Bożonarodzeniowa
Uroczystość Bożonarodzeniowa
Uroczystość Bożonarodzeniowa
Uroczystość Bożonarodzeniowa
Uroczystość Bożonarodzeniowa
Uroczystość Bożonarodzeniowa
Uroczystość Bożonarodzeniowa
Uroczystość Bożonarodzeniowa
Uroczystość Bożonarodzeniowa
Uroczystość Bożonarodzeniowa
Uroczystość Bożonarodzeniowa
Uroczystość BożonarodzeniowaFinał akcji "I Ty spraw rodość niemowlętom"

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia rodzice i dzieci wzięli udział w akcji "I Ty spraw rodość niemowlętom". Zbierano artykuły dla najmłodszych-pieluchy, butelki, smoczki, chusteczki nawilżające, grzechotki itp. Zebrane artykuły przekazano dzieciom z Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu. Darczyńcom bardzo dziękujemy!

Zdjęcia: 
Finał akcji "I Ty spraw rodość niemowlętom"
Finał akcji "I Ty spraw rodość niemowlętom"
Finał akcji "I Ty spraw rodość niemowlętom"

grudzień 17thPedagog radzi......

 

Bardzo polecam rodzicom  ciekawą publikację zamieszczoną na stronie http://www.ore.edu.pl/ Jest to poradnik dla rodziców „Jak kochać i wymagać”. Zawiera on praktyczne porady do pracy z własnym dzieckiem.

Poradnik zawiera następujące treści:

 I.   Jak określać dziecku granice?

II. Jak pomóc dziecku radzić sobie z uczuciami?

III. Jak zachęcać dziecko do współpracy?

IV. Czy powinno się karać dzieci?

V. Jak zachęcać dziecko do samodzielności?

VI. Jak uwolnić dziecko od narzuconych mu ról?

VII. Jak mądrze chwalić dzieci?

Oprócz praktycznych wskazówek na wyżej wymienione zagadnienia oraz praktycznych podpowiedzi zachowań  poradnik zawiera również materiał do autorefleksji oraz fachową literaturę.

 

Jak pomóc dziecku, żeby radziło sobie z własnymi uczuciami:

 

1. SŁUCHAJ DZIECKA BARDZO UWAŻNIE

a) Dobre słuchanie wymaga kontaktu wzrokowego z osobą mówiącą. Oznacza to przerwanie swoich zajęć, odłożenie gazety, wyłączenie telewizora.

b) Dobre słuchanie nie zakłada nigdy, że się wie, co druga osoba powie. Jedną z przyczyn zamknięcia się drugiej osoby jest przypisywanie jej czegoś, czego tak naprawdę nie miała na myśli.

c) Dobremu słuchaniu pomaga zadawanie mówiącemu pytań wyjaśniających i powtarzanie innymi słowami tego, co się zrozumiało: „Słyszę, że jesteś zaniepokojona jutrzejszym spotkaniem, czy dobrze zrozumiałam?”

d) Dobre słuchanie zakłada brak przesadnej reakcji i natychmiastowego działania. Lepiej jest zakończyć całą rozmowę, a później, po przemyśleniu, podjąć działanie za zgodą dziecka. Natychmiastowa, impulsywna reakcja sprawia, że dzieci boją się tego, co może się zdarzyć w przyszłości, a to prowadzi do zerwania nici porozumienia. Cierpliwość jest kluczową sprawą w budowaniu zaufania i otwartości między rodzicem a dzieckiem.

e) Dobre słuchanie oznacza akceptację i nie wyśmiewanie się z tego, co dziecko mówi. Można dziecka nie rozumieć, ale wyśmiewanie go i krytykowanie obniża poczucie jego wartości i skutecznie może przerwać nić porozumienia.

 

2. ZAAKCEPTUJ JEGO UCZUCIA

(np. krótkimi „och”, „mmm”, „rozumiem”)

Dziecko, tak jak dorosły, potrzebuje zrozumienia, kiedy przeżywa silne uczucia. Nie jest wtedy w stanie nikogo słuchać. Nie przyjmuje rady, pocieszenia ani konstruktywnej krytyki. Najczęściej potrafi pomóc sobie samo, jeśli jest wysłuchane i otrzymuje empatyczną odpowiedź.

Języka akceptacji i empatii trzeba się uczyć, gdyż tym, czego ludzie najbardziej oczekują, jest zrozumienie!

Wszelkiego rodzaju rady, również psychologiczne i filozoficzne, często sprawiają, że czujemy się jeszcze gorzej. Użalanie się i współczucie pogłębiają naszą frustrację, a zaprzeczanie uczuciom i bagatelizowanie ich budzi złość. Bardzo często zwracamy się do dzieci przez: filozofowanie, zaprzeczanie, dawanie rad, stawianie pytań, obronę drugiej osoby, wyrażanie żalu, zabawę w psychoanalizę.

Istnieje ogromna różnica między przyzwoleniem na wyrażanie przeżyć emocjonalnych a przyzwoleniem na działanie pod ich wpływem.

 

3. OKREŚL TE UCZUCIA

Gdy chcemy pomóc dziecku rozpoznać i określić emocje, warto pamiętać, że:

-  trudno jest rozpoznać uczucia i emocje dziecka, gdy nie starasz się rozpoznać własnych;

-  nie należy ingerować na siłę, gdy dziecko nie chce rozmawiać;

-  aby przemówić do serca dziecka, nie wystarczy techniczne opanowanie języka komunikacji;

-  nie można pytać, dlaczego dziecko czuje to, co czuje.

-  nie należy reagować zaangażowaniem większym, niż wymaga tego sytuacja, nie można powtarzać epitetów, jakimi dziecko się określa.

-  trzeba uważać na dobór słów – przy określaniu uczuć lepiej stosować komunikat:

Wygląda na to, że…”, „Wydaje mi się…”, „Mam wrażenie…” niż: „Wiem, co czujesz”.

- nie należy obawiać się, że gdy nieprawidłowo określisz stan emocjonalny dziecka, zerwiesz z nim kontakt – ono samo to sprostuje (jeśli oczywiście nie stwierdzasz autorytarnie, że wiesz, co ono czuje albo co powinno czuć).

-  zawsze można wrócić do sprawy, gdy w pierwszym momencie zareagujesz nieprawidłowo (zaprzeczysz uczuciom, zignorujesz je).

 

4. ZAMIEŃ PRAGNIENIA DZIECKA W FANTAZJĘ

Wyrażanie pragnień dziecka w formie fantazji daje mu możliwość przeżycia w wyobraźni tego, czego nie może mieć w rzeczywistości. (J. Sakowska)

Dziecko potrzebuje „luster”, w których mogłoby dostrzec swoje możliwości i uczucia oraz je ocenić. Takimi lustrami są dla dziecka przede wszystkim rodzice. Przez obserwację swojego odbicia dziecko dowiaduje się, kim jest.

Odczuwając np. głęboki smutek, początkowo nie jest tego świadome. Smutek jest, istnieje, ale dziecko nie potrafi uświadomić sobie, że jest to jego własne uczucie, że jest ono częścią niego. Jeśli natomiast ów smutek będzie dostrzegalny w lustrze, dziecko przyjmie je jako swój, stanie się on jego częścią, a wnioskiem w psychice dziecka będzie: „Mam prawo odczuwać smutek, smutek jest czymś dobrym”.

Odbiciem smutku dziecka jest dostrzeżenie go przez rodziców. Widzą go, akceptują, zatem dziecko otrzymuje od nich „przyzwolenie” na to uczucie, które stanie się odtąd częścią jego życia. Jeśli natomiast rodzice sami nie mają uregulowanej relacji do emocji nazywanej smutkiem, nie dostrzegą jej również u swojego dziecka. Lustro będzie puste, nieme, nie będzie w stanie pokazać dziecku („odpowiedzieć” na jego pytanie ), co się z nim dzieje, co odczuwa.

Dziecko ogląda w lustrze wszystkie swoje uczucia. Jeśli dorosły akceptuje np. strach dziecka, to może ono zauważyć w lustrzanym odbiciu, że:

-  uczucia są dobre, mają prawo istnieć;

-  jestem akceptowana/y, gdy się boję, to znaczy, że ja również mogę zaakceptować swój strach;

-  moja potrzeba ukojenia, pociechy jest czymś dobrym, mogę z niej korzystać, mam prawo odczuwać taką potrzebę oraz oczekiwać, że będzie zaspokojona.

Jeśli dorosły nie akceptuje np. strachu dziecka, to może ono zauważyć w lustrze:

- strach nie jest czymś dobrym, co można uznać za część siebie;

-  nauczę się odwracać uwagę od strachu, np. poprzez skupienie się na czymś zupełnie innym;

-  moich potrzeb nie należy traktować poważnie, a najlepiej o nich zapomnieć.

Jeśli dorosły będzie wielokrotnie powtarzał określone zachowania, dziecko przyjmie je jako obowiązujący wzorzec. Przez wielokrotne obserwacje swojego odbicia w lustrze dziecko zaczyna budować własny wizerunek oraz  wyobrażenie o sobie samym.

Z tych dzień po dniu, miesiąc po miesiącu widzianych obrazów z czasem formuje się ja dziecka: „Takim się staję”.

(T. Hellsten)

 

Na podstawie programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców www.ore.edu.pl

 

Źródło: www.swierszczyk.pl/dla-rodzicow/Sukcesy drugoklasistów

Uczniowie klas drugich wzięli udział w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Szopka Bożonarodzeniowa”. Emilka Nowak z klasy II b zajęła III miejsce, a Zuzanna Gąsiorek z klasy II a zdobyła wyróżnienie. Gratulujemy!

Zdjęcia: 
Sukcesy drugoklasistów
Sukcesy drugoklasistów

Nawigacja

Archives

grudzień 2019
pon.wt.śr.czw.pt.sob.nie.
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345